Voedselovergevoeligheid

Voedselovergevoeligheid kan voorkomen bij zuigelingen, maar ook bij kinderen en volwassenen.

Mijn hulp zal hierbij gericht zijn op;

  • Het  bereiken van een volwaardige voeding door praktische tips en voorbeelden te geven.(bv. het verstrekken van merkartikelenlijsten, kook-bakrecepten, verwijzingen naar leveranciers e.d.)
  • Door berekening van de voeding kan beoordeeld worden of er geen tekorten aan voedingsstoffen(vitamines en mineralen) kunnen ontstaan. Dit is zeker van belang in tijden van groei of ziekte.
  • Bij kinderen kan de voedingsbehoefte veranderen gedurende de verschillende groeifases. Hierdoor moet de voeding jaarlijks getoetst worden.