Welkom


Welkom op de website van mijn praktijk voor voedings- en dieetadviezen.

In persoonlijke gesprekken probeer ik de eetgewoonten te ontdekken en te kijken of en op welke wijze deze het beste aangepast kunnen worden. Hierbij is voor mij uitgangspunt dat degene, die mijn hulp inroept, advies op maat krijgt. Ik hou rekening met de persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinsituatie, gezondheidstoestand, werk(bv. wisselende diensten) en met individuele wensen, inzichten, leefwijzen en overtuigingen.