Verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie die voor verwijzers relevant is. Natuurlijk kunt u altijd contact met mij opnemen voor aanvullende informatie.

Verwijsformulier
Wanneer u een cliënt of patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van uw eigen verwijsformulier of het formulier, wat vermeld staat op de site van Medicamus (www.medicamus.nl) . Deze kunt u uitprinten en ingevuld meegeven aan uw cliënt.

Rapportage
Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u van mij een rapportage, waarin ik mijn bevindingen en het conclusies opneem. Natuurlijk ben ik altijd bereid om hierop een toelichting te geven.

Wanneer doorverwijzen
Op de pagina “de praktijk” kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u mij kunt inschakelen. Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist in het algemeen vindt u op: www.artsenwijzerdietetiek.nl.

Spreekuurlocaties en huisbezoeken
Ik werk vanuit twee locaties in Ermelo en één in Uddel. Een actueel overzicht treft u aan onder contact. Ook is het mogelijk dat ik cliënten thuis bezoek . Dit kunt u desgewenst aangeven op het verwijsformulier of direct contact met mij op te nemen.