Vergoedingen

De begeleiding door een diëtist wordt altijd vergoed via de basisverzekering tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar. Indien u geïncludeerd bent in de ketenzorg (Diabetes, COPD) dan heeft u geen eigen risico. Zie voor aanvullende vergoedingen de website van zorgwijzer.

Neem contact op met info@dietistermelo.nl voor meer informatie.