Kwaliteitswaarborging

logo kwaliteitsregister Kwaliteit
De titel ‘Diëtist’ is een wettelijk beschermde titel die iemand alleen mag dragen als hij of zij een erkende HBO-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ heeft gevolgd. Om de kwaliteit te blijven waarborgen sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere 5 jaar vindt toetsing en herregistratie plaats.
logo Flegel Multidisciplinaire samenwerking
Als diëtist werk ik nauw samen met anderen. En ben ik aangesloten bij de multi- discpilinaire Zorggroep FleGel , die met zorgverzekeraars, verwijzers, ziekenhuizen, gemeenten en provincies contracten sluit om de eerste lijns-zorg en preventie in de regio Noord-West Veluwe en een deel van Flevoland te coördineren. Paramedische zorggroep FleGel ontwikkelt en implementeert zorgprogramma’s op basis van de landelijke zorgstandaarden voor diverse chronische indicatie gebieden. Voorbeelden hiervan zijn Diabetes, COPD en CVRM.
logo Veluwse Diëtistengroep Samenwerking diëtisten
Naast multidisciplinaire samenwerking is er ook sprake van interdisciplinaire samenwerking: de Veluwse diëtistengroep. Met deze groep maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten: Het versterken van elkaars handelen. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals het opstellen van protocollen en het uitvoeren van intervisies. Daarnaast zitten leden van de Veluwse diëtistengroep in diverse werkgroepen en wordt deze kennis en afspraken met de groep gedeeld, zodat elke diëtist in de regio op de hoogte is van de recente ontwikkelingen om de kwaliteit zo hoog mogelijk