Chronische aandoeningen

Bij diabetes mellitus, astma en COPD,  hart- en vaatziekten, te hoog cholesterol, maag-,darm en leveraandoeningen, reumatische klachten, bij brandwonden en na een operatie kan voeding een belangrijke rol spelen.

Mijn hulp zal met name gericht zijn op;

  • Handhaven / verbeteren van het voedingspatroon.
  • Handhaven / streven naar een gezond gewicht
  • Informatie over de relatie voeding en aandoening , zowel mondeling als schriftelijk
  • Informatie over de invloed van medicijnen op het voedingspatroon
  • Het verminderen of niet onnodig laten toenemen van de klachten.