Overgewicht

Overgewicht zowel bij kinderen als bij volwassenen wordt een steeds groter probleem. Ik kan als diëtist helpen bij het verminderen, maar ook bij het voorkomen van overgewicht.

Het doel bij kinderen tot en met 18 jaar;

  • Handhaven gewicht (tijdens de groei).
  • Verminderen van het gewicht als er geen groei meer te verwachten is.
  • Inzicht krijgen in het eetgedrag van het kind en het gezin en het veranderen daarvan.

Bij volwassenen is het doel;

  • Verminderen van het gewicht, totaal 10% gewichtsverlies geeft al gezondheidswinst.
  • Inzicht geven in het eetgedrag en het veranderen daarvan.

Bij de consulten besteed ik aandacht aan;

  • Motivatie  en het stellen van realistische doelen.
  • Verandering van eetpatroon, waarbij met  leefgewoontes, overtuiging,werkzaamheden , gezinssituatie, beperkingen e.d. rekening wordt gehouden. Daarmee is ieder advies persoonlijk en op de eigen situatie toegesneden.
  • Stimuleren van verandering van activiteitenpatroon en het verbeteren van de leefstijl door praktische tips en voorbeelden geven.
  • Voorkomen van terugval in oude leef-en eetpatronen