Eetstoornissen

Eetstoornissen  zoals anorexia en boulimia komen voornamelijk voor bij meisjes en jonge vrouwen.

Anorexia nervosa is een eetstoornis, die wordt gekenmerkt door een te laag gewicht en er bestaat een intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden. De beleving van lichaamsgewicht, -omvang en – vorm is verstoord. Er wordt onderscheid gemaakt in het beperkende type (geen of zeer weinig voedsel tot zich nemen) en het purgerende type (eetbuien en daarnaast weinig eten, braken, laxeren of diuretica gebruiken). Beide komen al dan niet voor met een extreem bewegingspatroon.

Boulimia nervosa is een eetstoornis, die wordt gekenmerkt door het optreden van eetbuien (het consumeren van grote hoeveelheden voedsl in beperkte tijd, waarbij controleverlies ervaren wordt). Er treedt compensatiegedrag op om gewichtstoename te voorkomen. Dit gebeurt in de vorm van braken, misbruik van laxantia, diuretica of overmatig bewegen. Er is veelal sprake van een normaal gewicht.

Binge eating disorder (BED) is een eetstoornis die wordt gekenmerkt door het optreden van eetbuien het consumeren van grote hoeveelheden voedsel in beperkte tijd, waarbij controleverlies ervaren wordt.  Mensen met BED maken geen gebruik van gewichtscontrolerende maatregelen. Vaak melden mensen met BED zich met te hoog gewicht.

In samenwerking met psycholoog of psychiater zal het doel van mijn hulp zijn;

  • Het komen tot een (gezonde) volwaardige voeding en adequaat eetgedrag.
  • In fase een doelstelling van de gewichtstoename formuleren (anorexia) of
  • het stabiliseren van de gewichtstoename en vervolgens het verminderen van het gewicht (BED).